Laget et bord av gammelt møllehjul med fot lagd av en gammel hagebenk.