Da var det lagt nytt vegg til vegg teppe, og klart til listing.