Vågsvoll Bygg og Eiendomsservice utfører i dag det meste innen betong, fundamentering, armering og forskalingsarbeider.

Forskaling og armering er en viktig del av forarbeidet for fundamentering og betongstøping. Forskalingen er kort sagt en form som vi bygger. Denne formen bygges gjerne etter en tegning og/eller en beskrivelse.
Når forskalingen er ferdig blir det montert armeringsjern, for så å fylles med bløt betong som bearbeides.

Forskalingen/formen fjernes etter at betongen har stivnet.
Vi utfører armering før fjerning av forskaling, samt dekkeforskaling.

Vågsvoll Bygg og Eiendomsservice sørger for at forskalingen er i vater og følger de standarder som er satt innenfor forskaling. 
Vi støper gulv i de fleste former og fasonger. Om gulvet skal brettskures, stålglattes eller kostes kommer an på bruk, kundens ønsker og bruksområde for den aktuelle konstruksjon. Vi sørger for komplette gulv med alt nødvendig grunnarbeid som isolering, armering, støping og glatting. Resultatet er et maskinglattet gulv med høy kvalitet.

Vi utfører støp ute og inne, garasjer, terrasser, bad og lignende.